KLAUZULA INFORMACYJNA

Do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i danych jest:CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ "ESKULAP" S.C. EWA MAJDA, MAŁGORZATA WITEK
32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 28
Dane kontaktowe IODeskulap2000@interia.pl
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:realizacji świadczeń zdrowotnych.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:Pani/Pana dane przetwarzane są zgodnie z obowiązkiem prawnym według art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie
Art. 9 ust.2 lit. h RODO.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, biorącym udział w realizacji procesu generowania E-Recepty oraz tele
porad lekarskich, uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane żadnym nieupoważnionym odbiorcom, jedynie upoważnionemu personelowi z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa.
Okres przechowywania danych:Dokumentacja medyczna - 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

  • Zgon na skutek uszkodzenia ciała/zatrucia - 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • Monitorowanie krwi i jej składników - 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • Zdjęcia rentgenowskie - 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • Skierowanie na badanie, pacjent był na badaniu - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego;
  • Skierowanie na badanie bez pojawienia się pacjenta - 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie;
  • Dzieci do 2 roku życia – 22 lata.
Ma Pana/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji i realizacji udzielanych świadczeń medycznych, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja świadczeń medycznych.
Pana/Pani dane:nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu