//eskulapolkusz.pl/wp-content/uploads/2020/09/dilo-pion.jpg

Szybka diagnostyka onkologiczna DiLO

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) jest częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu poruszanie się w systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Wprowadzenie karty ma na celu usystematyzowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej „Eskulap” s.c. może wystawić kartę DiLO w sytuacji podejrzenia wystąpienia nowotworu złośliwego.
Wystawiona karta DiLO stanowi skierowanie do poradni specjalistycznej.

Karta diagnostyki