Diagnostyka EKG, USG i RTG

EKG

Gabinet Zabiegowy
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 18.00

USG

Pierwsze piętro, gabinet nr 6
Wtorek, czwartek 16.00 -  18.00

RTG

badania Rtg wykonujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 18.00 w Pracowni RTG w Olkuszu,  ul. Jana Pawła II 24 tel.: 501 474 972

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG):

  • USG tarczycy i przytarczyc,
  • USG ślinianek,
  • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
  • USG obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria

Zdjęcia radiologiczne:

  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
  • zdjęcie czaszki,
  • zdjęcie zatok,
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.