Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Halina Fil

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Bogusława Kajda

Opieka pielęgniarki

Wybierając pielęgniarkę POZ w Centrum Opieki Medycznej „Eskulap” s.c. zapewnisz sobie opiekę w zakresie:

  • realizacji zleceń lekarskich w gabinecie pielęgniarki poz oraz, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (m.in. pomiary ciśnienia tętniczego krwi, wykonywanie iniekcji, zakładanie opatrunków, cewnikowanie pęcherza, zdejmowanie szwów, usprawnianie ruchowe),
  • rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
  • rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,
  • planowania i realizowania opieki pielęgnacyjnej,
  • udzielania pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
  • edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób i promocji zdrowia.