Położna środowiskowo-rodzinna – Aleksandra Drygała

Opieka położnej

Do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo każda kobieta bez względu na wiek oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia.

Obszar działania położnej POZ to m.in.:

 • realizacja zleceń lekarskich w gabinecie położnej poz oraz, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (m.in. zdejmowanie szwów, wykonywanie iniekcji,zakładanie opatrunków, kontrola gojenia ran pooperacyjnych po operacjach ginekologicznych),
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia, w tym prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży
 • opieka nad noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu

Opieka okołoporodowa

W ramach standardów opieki okołoporodowej każda kobieta w ciąży ma możliwość skorzystania ze spotkań z położną w ramach POZ (indywidualnie i grupowo –  szkoła rodzenia).

W naszych przychodniach zajęcia odbywają się raz w tygodniu, po wcześniejszym ustaleniu terminu z położną.  Spotkania te obejmują kobiety ciężarne po 21 tygodniu ciąży, na których omawiane są bloki tematyczne:

 1. ciąża (fizjologia ciąży,objawy niepokojące, badania itp.)
 2. poród ( etapy porodu naturalnego, rola taty przy porodzie, cięcie cesarskie, itp.)
 3. połóg ( fizjologia, objawy niepokojące, rola położnej środowiskowo-rodzinnej, POZ)
 4. karmienie naturalne ( fizjologia laktacji ,przygotowanie do karmienia piersią, zapobieganie i rozwiązywanie problemów laktacyjnych, sprzęt wspierający karmienie – laktatory, butelki itp.)
 5. kąpiel i pielęgnacja noworodka (opieka nad noworodkiem w szpitalu i w domu, bezpieczne trzymanie dziecka, instruktaż kąpieli).

Opieka nad matką i noworodkiem

Przed wizytą rodzice zgłaszają dziecko do POZ wypełniając deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Po ustaleniu terminu pierwszej wizyty położna odwiedza rodzinę w środowisku domowym. Pierwsza wizyta odbywa się najszybciej w ciągu 48 h od powrotu matki z dzieckiem ze szpitala do domu. Kolejne wizyty umawiane są z położną.
Położna opiekuje się kobietą i noworodkiem dokończenia 2. miesiąca życia. Położna zobowiązana jest do co najmniej 4 – 6 wizyt patronażowych w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych.

W ramach wizyt patronażowych położna POZ powinna w szczególności przeprowadzić:

 • postępowanie umożliwiające tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią, pomiary masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej, profilaktykę zakażeń przedniego odcinka oka,
 • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skory i błon śluzowych pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
 • ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,
 • wykrywanie objawów patologicznych,
 • oceną relacji rodziny z noworodkiem,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka oraz karmienia piersią, szczepień ochronnych oraz badań profilaktycznych, opieki medycznej oraz opieki socjalnej, opieki w zakresie laktacji, kontroli płodności, samokontroli,
 • promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców,
 • identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie,
 • formułowanie diagnozy i ustalenie hierarchii podejmowanych działań.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce POZ.