Lekarz rodzinny oraz cała poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dostępna jest dla Pacjentów od poniedziałku do piątku od 8 do 18. Po godzinach pracy POZ, Pacjenci mogą korzystać z usług poradni nocnej i świątecznej opieki medycznej.
Opiekę zdrowotną nad naszymi pacjentami pełni:
Nowy Szpital" w Olkuszu
Olkusz, ul. 1000-lecia 13, nowy budynek za budynkiem administracji, telefon 41 240 13 45

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego, udzielane pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie wymaga od pacjentów zapisywania się lub deklaracji. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

WAŻNE!!! Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego 999 lub 112 !